İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

"Cankut Gümrük Müşavirliği’de çalışmak, Cankut ailesinin bir bireyi olmaktır."“ Cankut Gümrük Müşavirliği İnsan Kaynakları politikası, çalışma yasa ve düzenlemelere uyumlu, adil, çalışanları için sağlıklı, güvenli, saygılı bir iş ortamı yaratabilmek, çalışanlarının gelişimini destekleyerek şirketin çalışanları ile birlikte büyümesini sağlamaktır.

Seçme ve Yerleştirme Süreci
Kurum kültürümüze uyum sağlayarak katma değer yaratacak adaylara ulaşabilmek için; kariyer portallerini, yazılı basın ilanlarını ve kurum içi duyuruları, onaylı danışmanlık firmaları ve İŞKUR desteğini alıyoruz. Dileyen herkes bu pozisyonlara başvurmakta serbesttir.

Amacımız, her yıl başında yapılan bütçe çalışmaları doğrultusunda belirlenen boş kadrolara söz konusu iş ve pozisyonlar için gerekli olan bilgi, beceri, nitelik ve yetkinliklere sahip adayları bünyemize katmaktır. İşe alım esnasında ve kurum içinde, çalışanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet, fiziksel engel gibi nedenlerle ayrımcılık yapılması kabul edilemez.

Başvuruda bulunan uygun adaylarla ilk görüşme insan kaynakları işe alım ekibi veya bölgelerde ilgili bölge yöneticisi tarafından gerçekleştirilir. İlgili pozisyonun tanımlanan nitelik ve yetkinliklerine göre kişilik envanteri, yabancı dil sınavı ve yetkinlik bazlı mülakat yapılır. Uygun bulunan adaylar devam görüşmeleri için ilgili bölüm yöneticilerine yönlendirilir. Tüm seçme ve yerleştirme süreçlerinden uygunluk onayı alan adaya İnsan Kaynakları tarafından iş teklifi yapılır.

Performans Yönetim Sistemi
Kurumun ve çalışanın performansının sürekli gelişmesini hedefler. Hedefler ve yetkinliklere dayalı PYS uygulamamızda şirketimiz, iş hedefleriyle gerçekleşen performansı sayısal veriler ışığında değerlendirir.