CANKUT

Dış Ticaret Hizmetleri

Firmanıza ihracat uygulamaları, KDV ve dış ticaret finansmanı konularında danışmanlık hizmeti verilmekte, sözkonusu alanlardaki mevzuat firmanız adına takip edilmektedir, bu bağlamda ihracatçı firmalar bir araya getirilerek seminerler, paneller ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir.

Hizmetlerimiz

Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı Danışmanlığı
Gerekli İzin Belgelerinin Temini ve Takibi
Teminat ve Taahhütlerin Kapatılması
Ön Müsaade ve Teşvik Belgelerinin Çıkartılması,Takibi ve Kapatılması (Yatırım Teşvik, Dahilde İşleme, Hariçte İşleme)
İthal Lisansı Alınması
Kontrol Belgesi Alınması
Gözetim Belgesi Alınması
TSE, Kimyagerlik Raporları
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belge Alım İşlemleri
Sanayi Bakanlığı İzin Belgeleri İşlemleri
Karayolu Uygunluk Belgesi İşlemleri
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü İzin Belgeleri İşlemleri ve Diğer Bakanlıklardan ya da İlgili Kurumlardan İlgili İzinlerin ve Tasdiklerin Alınması
Fiktif, Genel Antrepo, Özel Antrepo, Antrepo İzinleri, Açma ve Kapatma İşlemleri
Banka ve Kambiyo Hizmetleri

HİZMETLERİMİZ


İhracatı kendisine misyon edinmiş firmalara yol gösterici olarak danışmanlık yapmaktayız.


İhracatı kendisine misyon edinmiş firmalara yol gösterici olarak danışmanlık yapmaktayız.

Cankut Gümrük Müşavirliği - Sınırları bizimle aşın...