CANKUT

Danışmanlık ve Müşavirlik Hizmetleri

Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlayarak, beklentilerinin de ötesinde hizmet verme anlayışını benimseyerek müşteri odaklı olmak ve onlara sürdürülebilir değer yaratmaktır.

Hizmetlerimiz

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Uygulamaları
İhracat Rejimi Uygulamaları
Transit Rejimi Uygulamaları
Gümrük Antrepo Rejimi Uygulamaları
Geçici İthalat Rejimi Uygulamaları
Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları
Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları
Serbest Bölge Uygulamaları
Yatırım Teşvik Belgesi Uygulamaları Tareks İşlemleri
Bağlayıcı Tarife İşlemleri Uygulamaları
Bağlayıcı Menşei İşlemleri Uygulamaları
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Tespiti
Antrepo Devir İşlemleri
Ata Karnesi İşlemleri
Kontrol Belgesi İşlemleri
İl Tarım Ve Zirai Karantina İşlemleri
Garanti Belgesi Ve Muafiyet İşlemleri
Posta, Kargo İşlemleri
Muafiyet Ve İstisna Uygulamaları
Kota Ve Gözetim Uygulamaları
Danışmanlık Hizmetleri

HİZMETLERİMİZ


İhracatı kendisine misyon edinmiş firmalara yol gösterici olarak danışmanlık yapmaktayız.


İhracatı kendisine misyon edinmiş firmalara yol gösterici olarak danışmanlık yapmaktayız.

Cankut Gümrük Müşavirliği - Sınırları bizimle aşın...