CANKUT

Bilgi ve Dokümantasyon Hizmetleri

Elektronik ve Manuel dosyalama sistemimiz ile dokümanlarınız güvenle saklanır!

Hizmetlerimiz

Müşterilerimize Kesintisiz Bilgi Akışı
Mevzuat Değişiklikleri ile İlgili Bilgi Aktarımı
İthalat İşlemleri Esnasında Yatırılması Gereken Gümrük Vergileri, KDV, Fonlar ve Diğer Giderlerin Tarafınıza Online Olarak Bildirilmesi
Firmanız Adına Yapılan İşlemlerle İlgili Dökümantasyonların Ekleriyle Beraber En Kısa Sürede Tarafınıza İletilmesi
Talep Eden Müşterilerimiz Şirketleriyle İlgili Olarak İthalat-İhracat İstatistik Raporlarının Hazırlanması
İşlemlerin Online Takibi

HİZMETLERİMİZ


İhracatı kendisine misyon edinmiş firmalara yol gösterici olarak danışmanlık yapmaktayız.


İhracatı kendisine misyon edinmiş firmalara yol gösterici olarak danışmanlık yapmaktayız.

Cankut Gümrük Müşavirliği - Sınırları bizimle aşın...