ENTEGRE SISTEM POLITIKASI

Cankut Gümrük Müşavirliği|Sınırları Bizimle Aşın...

Müşteri memnuniyetini daima yakalamak ve devam ettirebilmek için sistemimizi sürekli iyileştirmek, bu iyileştirmelerle birlikte; topluma, çevreye, müşteriye, kaliteye ve çalışanımıza olan duyarlılığımız ile halkın erişimine açık olmak taahhüdümüz ile tüm faaliyetlerimizde,

·      İş Ortaklarımızın kalite faaliyetlerimizle ilgili beklentilerini ve çalışma sistemimizdeki kuralları bu beklentiler doğrultusunda tespit etmek

·      İş Ortaklarımızın teknik ve idari şartnamede belirttiği şartlara, yönetmeliklerinde belirtilen yükümlülüklerimize uygun hizmet vermek

·      Kalite konularındaki gelişmeleri takip etmek ve yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek daha dinamik ve verimli bir yapıya kavuşmak

·      Faaliyetlerimizi kanunlara ve ilgili tüm mevzuat şartlarına uygun olarak yürütmek

·      Taahhütlerimizi gerçekleştirirken en az miktarda enerji ve doğal kaynak tüketimini sağlamak. Milli servet kaybını ve kaynakların bilinçsizce tüketimini önlemek

·      Taahhüdümüzü gerçekleştirilmesinde karşılaşılabilecek tehlikeleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak, acil durumlara hazırlıklı olmak, gerekirse iş yapım tekniğini değiştirmek.

·      Tüm yazılım ve donanım ortamdaki varlık olarak tanımladığımız her unsurun işletmemiz içindeki mevcudiyetine ve güvenliğine azami özen göstermek. Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri uygulamak

·      Varlık olarak tanımladığımız her unsur için gerekli kaynak altyapı ve personel ihtiyaçlarını yerinde ve eş zamanlı olarak temin etmek

·      Çevre kirliliğinin önlenmesinde öncü kuruluş olmak

·      Tüm çalışanlarımızın yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler  haline  gelmeleri için eğitime  ve ekip çalışmasına ​önem vermek

·      Çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve rakiplerimizin her türlü haklarına ve itibarlarına saygı duymak ve etik değerleri korumak

·      Faaliyet ve etki alanı içindeki tüm davranışlarımızda güven, dürüstlük, doğruluk ve şeffaflık ilkelerini gözetmek

·      Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmak

ŞİRKET POLİTİKAMIZDIR